Opublikowano 13.05.2018 na ten temat WOS from Guest

Prosta definicja podatku liniowego.

Odpowiedź Guest

PODATEK LINIOWY-jest metodą obliczania wymiaru podatku, w myśl której wysokość należnego podatku jest wprost proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania.