Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Religia from Guest

Pomocy Religia szybko!!!
Napisz referat o Świętym Piotrze minimum 10 zdań.

Odpowiedź Guest

Święty Piotr uważany  był przez Kościół katolicki za pierwszego papieża.
Według nich na wezwanie Jezusa Piotr wraz ze swym bratem Andrzejem, oraz synami Zebedeusza Janem i Jakubem porzucił zawód rybaka i został uczniem Jezusa i towarzyszem Jego działalności publicznej.
Był pierwszym apostołem, który uznał Jezusa za Mesjasza.
Dzieje Apostolskie relacjonują jego działalność w Jerozolimie.
Tradycja głosi, że Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim.
Zginął męczeńsko na krzyżu głową w dół (na własną prośbę), ponieważ mówił, iż nie jest godzien umrzeć jak Chrystus.
Piotr miał żonę, wraz z nim też mieszkała jego teściowa.
Piotrowi przypisywane są dwa listy wchodzące w skład Nowego Testamentu.
Według Ewangelii Mateusza, Piotr po ujrzeniu chodzącego po wodzie Jezusa zaczął iść do niego także poruszając się po tafli wody.
Według Ewangelii św. Jana, Piotr z początku odmówił obmywania swoich stóp Jezusowi podczas Ostatniej Wieczerzy.