Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Religia from Guest

Jaki jest text do spowiedzi

Odpowiedź Guest

(W) - wierny
(K) - kapłan

(W) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
(K) Na wieki wieków. Amen.
(W) W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
(K) Kapłan czyni znak krzyża.
(W) Ostatni raz u spowiedzi świętej byłem [...] temu. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: [...]. Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję i chcę się szczerze poprawić - proszę o pokutę i rozgrzeszenie.
(K) Kapłan nakłania Cię do okazania żalu za grzechy i udziela rozgrzeszenia: "
Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju, przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam Tobie grzechy, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego."
(W) Amen.
(K) 
Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.