Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Przyroda from Guest

Porównaj poruszanie się drobinka w ciałach stałych, cieczach i gazach.

Odpowiedź Guest

Stan stały- drobiny w ciałach stałych są ułożone blisko siebie więc nie poruszają się.

Stan ciekły- drobiny w ciałach ciekłych leżą blisko siebie ale mogą się poruszać.

Stan gazowy- drobiny w gazach są od siebie tak oddalone, że swobodnie się poruszają.