Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

Proszę pomocy! Odmień przez przypadki ośmioro koźląt i dziewięcioro źrebiąt.
Na jutro.
DAJE NAJ...

Odpowiedź Guest

M. ośmioro koźląt
D. ośmiorga koźląt
C. ośmiorgu koźlętom
B. ośmioro
koźląt
N. (z) ośmiorgiem koźląt
Ms. (o) ośmiorgu koźlętach
W. ośmioro
koźląt


M. dziewięcioro źrebiąt
D. dziewięciorga źrebiąt
C. dziewięciorgu źrebiętom
B. dziewięcioro źrebiąt
N. (z) dziewięciorgiem źrebiąt
Ms. (o)
dziewięciorgu źrebiętach
W. dziewięcioro źrebiąt