Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

Napisz ramowy plan wydarzeń do wiersza Pani Twardowskiej

Odpowiedź Guest

1. Zabawa w karczmie.
2. Czary Pana Twarowskiego
3. Pojawienie się diabła
4. Przypomnienie o cyrografie.
5. Podstęp Mefistofilesa
6. Przypomnienie warunków kontraktu- trzy zadania
a) ożywienie konia z godła, skręcenie bicza z piasku,
wybudowanie gmachu z ziarnek orzecha
b)kąpiel w święconej wodzie,
c)rok z panią Twardowską
7. Ucieczka diabła.