Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

1. Prawidłowo nazwano formę czasownika:

A) podniósłszy - imesłów przymiotnikowy czynny
B) podniesiono - imesłów przymiotnikowy bierny.
B) podnosząc - imesłów przysłówkowy współczesny
D) podnosić - imesłów przysłówkowy uprzedni.

2. Od czasownika podskoczyć można utworzyć tylko imeslów:

A) przysłówkowy uprzedni
B) przysłówkowy współczesny
C) przymiotnikowy czynny
D) przymiotnikowy bierny

3. Nieprawidłowo zbudowano zdanie:

A) Patrząc na niebo, podziwiała gwiazdy.
B) Gotując obiad, przypaliły się kotlety.
C) Mówiła wiersz, zerkając na publiczność.
D) Patrząc na mapę, marzył o podróży.

Odpowiedź Guest

1. C  (podnosząc) - imiesłów przysłówkowy współczesny jest utworzony z czasowników niedokonanych  i  ma końcówkę ,,-ąc"
2. A  (podskoczywszy)- imiesłów przysłówkowy uprzedni jest utworzony z czasowników dokonanych i ma końcówkę ,,-wszy" lub ,,-łszy".
3. B   (Kotlety nie są wykonawcą równocześnie odbywającej się czynności gotowania.  Poprawna wersja: Gotując obiad, przypalił kotlety.)