Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

W każdej grupie wykreśl wyraz, który nie należy do rodziny wyrazów, W pozostałych wyrazach podkreśl rdzeń i wypisz oboczności w nim zachodzące.
ranny,rana,ranić,zranić,rano,ranka
cłowy,cło,celnik,celny,celowy
grzech,grzesznik,grzeszyć,grzechotka
dróżka,droga,drożyzna,drogowiec
czarować,czarownica,czarownik,czar