Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

Sformułuj jak najwięcej argumentów tezę :
Teza : ,, Każdy człowiek powinien znać przynajmniej jeden język obcy "

Odpowiedź Guest

Argumentacja rozprawkowa powinna być wprowadzana  przy użyciu  charakterystycznego stylu i języka. Każdy argument  należy rozpocząć od akapitu np. 
Z mojego doświadczenia wynika, że umiejętność komunikowania się w języku obcym jest w pewnym sensie  gwarancją bezpieczeństwa dla osób podróżujących, szczególnie w  krajach dla nas odmiennych kulturowo. 

W mojej opinii człowiek, który opanował w stopniu komunikatywnym język obcy ma lepsze perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego w dzisiejszym świecie. Wysokie kompetencje językowe obecnie  są  pożądane w wielu dobrze płatnych zawodach. 
Ponadto znajomość języka obcego może znacznie ułatwić życie towarzyskie np. można śmiało, bez barier poszerzać grono znajomych i ewentualnych klientów podczas podróży biznesowych do innych państw. Taki światowy człowiek staje się  wtedy ambasadorem własnej marki. W pracy i poza nią źródłem wiedzy może dla niego stać się literatura i kultura obca, więc w znacznym stopniu poszerzy swoje horyzonty.
Inne przykłady słownictwa argumentacyjnego:* według mnie...* kolejnym ważnym argumentem jest...* z jednej strony warto przyjrzeć się ...* nie mogę zgodzić się z opinią...* dodatkowym argumentem niech będzie...* na poparcie mojej tezy chciałbym przywołać słowa...
* na koniec chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że...
* konkludując...