Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest

Proszę o pomoc!!
Przykłady środków stylistycznych w wierszach Wisławy Szymborskiej pt."Do własnego wiersza" i Czesława Miłosza pt. "Furtka"
Proszę na teraz

Odpowiedź Guest

Wisława Szymborska "Do własnego wiersza"

epitety: „najlepszym razie", „gorszym przypadku", (wiersz) „napisany",„nienapisany", „mój wierszu“
apostrofa: „będziesz, mój wierszu"
wyliczenie: „uważnie czytany, komentowany i zapamiętany“
ożywienie: (wiersz) „znikniesz nienapisany,/ z zadowoleniem mrucząc coś do siebie“
 
Czesław Miłosz  "Furtka"

epitety: „chmiel gęsty", „ lilii wodnych“,   „letniego wieczoru", „gołąb dziki"
porównanie:  „jest tego koloru,/ Co liście lilii wodnych", „Białe i ostre, zawsze jak płomyki", „Klamka jest z drzewa, gładka tak jak bywa/ Drzewo wytarte"
ożywienie: „chmiel gęsty owinie“, „Pod klamkę lubi skradać się pokrzywa"
przenośnia: „Potem ją całą chmiel gęsty owinie“