Opublikowano 13.05.2018 na ten temat O!błędne dyktando from Guest

Po czym piszemy rz a po czym ż

Odpowiedź Guest

Rz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r,


Rz piszemy w zakończeniach wyrazów:

* arz
* erz
* mierz
* mistrz


Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np.:

brzeg, brzoza,

Wyjątki:

* wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,
* w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.

Ż piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h,

Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż

Ż piszemy po literach: l, ł, r, n,