Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Zad.1
Krawędź jednego sześcianu ma długość 4 cm, a drugiego 3 cm. Oblicz długość krawędzi sześcianu, którego powierzchnia jest równa sumie powierzchni sześcianów danych.

Zad.2
Oblicz wysokość graniastosłupa sześciokątnego prawidłowego, wiedząc, że krawędź podstawy ma długość 5cm, zaś najdłuższa przekątna graniastosłupa jest 4 razy dłuższa od najkrótszej przekątnej podstawy.

Zad. 3
Z czterech ołowianych sześcianów o przekątnej długości 4 pierwiastki z 3 wykonano graniastosłup prawidłowy czworokątny o krawędzi podstawy długości 8. Oblicz długość przekątnej graniastosłupa.

Zad. 4
Promień okręgu opisanego na podstawie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego ma długość 4 pierwiastki z 3 cm. Pole powierzchni bocznej jest równe 144. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Zad.5
Przekątna sześcianu ma długość 5 pierwiastków z 3 . Jaką długość ma przekątna ściany bocznej tego sześcianu?

Zad.6
Suma długości wszystkich krawędzi graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 36. Ściany boczne tego graniastosłupa są kwadratami. Oblicz pole jednej ściany bocznej tego graniastosłupa.

Zad.7
W prostopadłościanie długości różnych krawędzi pozostają w stosunku 2 : 3 : 5. Objętość prostopadłościanu wynosi 240 cm3 .Jaką długość ma najkrótsza krawędź?