Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Rzucamy dwa razy kostką. Określić następujące zdarzenia. A - iloczyn oczek na obu kostkach jest większy od 12, B - suma oczek na obu kostkach jest mniejsza od 10. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma oczek będzie mniejsza od 10 pod warunkiem że iloczyn oczek na obu kostkach jest większy od 12 ?

Odpowiedź Guest

A={(3,5)(3,6)(4,4)(4,5)(4,6)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6)}

|A|=13


B={(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6)(2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)(4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(6,1)(6,2)(6,3)}


A∩B={(3,5)(3,6)(4,4)(4,5)(5,3)(5,4)(6,3)}

|A∩B|=7

P(B|A)=P(A∩B)/P(A)

P(B|A)=7/13