Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

1.podstawą graniastosłupa prostego o wysokosci 8cm jest trójkąt równoramienny o podstawie 5 cm i ramieniu długości 3 cm.Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa

Odpowiedź Guest

P= 1/2 × (5cm × 8cm) = 1/2 × 40cm = 20cm
do odpowiedzi dodaj jednostkę kwadratową ☺