Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

2.Puste kartonowe pudełko ma masę 15 dekagramów.
Do pudełka zapakowano 12 jednakowych sadzonek kwiatów.
Jedna sadzonka waży 125 gramów.
Dokończ zdanie.
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Masa pudełka z sadzonkami wyrażona w kilogramach jest równa
a.1,5
b.1,65
c.1500
d.1650.
3.Do liczby 62 dopisano taką samą liczbę,powstała wtedy liczba czterocyfrowa.
Czy otrzymana liczba czterocyfrowa jest podzielna przez 4?
Wybierz odpowiedź T albo N i jej uzasadnienie spośród a,b albo c.
tak/nie ponieważ ostatnia jej cyfra nie jest wielokrotnością liczby 4/jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę,która nie dzieli się przez 4/suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 4

Odpowiedź Guest

1 1, 65 2 nie, jej dwie ostatnie cyfry...