Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

PROSZĘ O POMOC!!! mam to na jutro :(
Wpisz odpowiedni znak: <, > lub =.

a) |-7| .... |-5| b) |0| .... |-18| c) |-12| .... 0
|-11| .... |11| |19| .... |0| |99| .... |-99|
|36| .... |40| |-56| .... |56| |-35| .... |34|

Odpowiedź Guest

|-7| .... |-5|   <=> 7 > 5
|0| .... |-18|   <=> 0 < 18
|-12| .... 0     <=> 12 > 0
|-11| .... |11|  <=> 11=11
|19| .... |0|     <=> 19 > 0
|99| .... |-99|  <=> 99=99
|36| .... |40|    <=> 36 <40
|-56| .... |56|   <=> 56 = 56
|-35| .... |34|   <=> 35 > 34