Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Oblicz całkowite oraz długość wszystkich krawędzi sześcian o długości krawędzi :
1)a=1,1cm
2)a=1,2cm
3)a=2 1/2cm
4)a=3/4cm

Odpowiedź Guest

Zadanie

P= 6·a²
Suma krawędzi: 3·4·a= 12·a

1)
a= 1,1 cm
P= 6·(1,1 cm)²= 6·1,21 cm²= 7,26 cm²
12·1,1 cm= 13,2 cm

2)
a= 1,2 cm
P= 6·(1,2 cm)²= 6·1,44 cm²= 8,64 cm²
12·1,2 cm= 14,4 cm

3)
a= 2 1/2 cm
P= 6·(2 1/2 cm)²= 6·(5/2 cm)²= 6·25/4 cm²= 75/2 cm²= 37 1/2 cm²
12·2 1/2 cm= 12·5/2 cm= 30 cm

4)
a= 3/4 cm
P= 6·(3/4 cm)²= 6·9/16 cm²= 27/8 cm²= 3 3/8 cm²
12·3/4 cm= 9 cm