Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Adam skopiował do folderu zdjęcia i muzykę, łącznie 243 pliki. Jeśli plików ze zdjęciami było dwa razy więcej niż tych z muzyką, to

Odpowiedź Guest

X - pliki z muzyką
2x - pliki ze zdjęciami
x + 2x  ilość plików
243  ilość wszystkich plików

x + 2x = 243
3x = 243
3x = 243 /:3
x = 81

pliki z muzyką  81
pliki z zdjęciami  81 * 2 = 162

spr. 162 + 81 = 243