Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Uzupełnij, wpisując liczby : 0,19 ; 5.17 ; 8.74 ( liczby mogą się powtarzać )
(......dodawanie......) + (......odejmowanie......) + (....... mnożenie ......... ) + (.............dzielenie........) >100

Odpowiedź Guest

(5,17+8.74)+(8,74-0,19)+(8,74*8,74)+(5,17:0,19)