Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Plis na jutro!!!
Daję naj

Bok kratki ma długość 1cm. Oblicz pola narysowanych wielokątów.

Odpowiedź Guest

IV.
P= (a+b)*h/2
P = (8+5)*1/2=13/2=6,5

V.
P=a*h/2
P=4*3/2=12/2=6

VI.
P=6*2/2=12/2=6

VII
P=6*2/2=12/2=6

VIII
P=3*2/2=6/2=3

IX
P=3*2/2=6/2=3