Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Pilna POMOC PROSZĘ DZIĘKUJE

Odpowiedź Guest

2)
3,3 = 3 3/10
0,01 = 1/100

3)
a) 7/10= 0,7
b) 3 4/100 = 3,04 
c) 66/1000 = 0,066
d) 731/100 = 7,31

4)
a) 0,3
b) 3,02
c) 2,5
d) 0,011 

5)
a) 0,31 * 10 = 3,1
b) 100 * 3,245 = 324,5
c) 27,8 * 1000 = 27800 

6)
a) 39,9 : 10 = 3,99
b) 16,3 : 100 = 0,163
c) 383,9 : 1000 = 0,3839

7)
a) 0,6 * 3 = 12,8
b) 2,8 * 5 = 14
c) 6 * 3,3 =  19,8

8)
a) 5,49 * 0,8 = 4,392
b) 3,27 * 2,5 = 8,175

9)
0,6 * 0,7 = 0,42
odp. B

10)
a) 0,4 * 1,9 = 0,76
b) 0,075 * 0,7 = 0,0525
c) 1,3² = 1,3 * 1,3 = 1,69

11)
a)
0,4 cm = 4 mm
0,7m = 70 cm
1785 m = 1,785 km

b)
6 g = 0,6 dag
2,4 kg = 240 dag
9 t 39 kg = 9,039 t

12)
a) 
     1,79
  + 8,18
-------------
     9,97      


b)
      1,25
+    0,87
--------------
      2,12


c)
               20,66
        -        1,58
      -----------------
               19,08