Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkty (-7;5) i (-4;-1)

Wyznacz równanie prostek prostopadłej do prostej y=1/2x-1 przechodzacej przez punkt (3;1)
Proszę szybko!!!!daje to seruszko czy coś