Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

2x + 3y + 4x 5y =

11a + 8x - a - 7x =

3x - 4y - 5x + 7y =

9a + 5 - 3a =

8x + 14y - x - 13y =

5a + b + 7c +5b - 9a - 5b =


pomoże cie mi
Odpowiedź Guest

W pierwszym przykładzie brak znaku przed 5y dlatego zrobię dla +5y i -5y

2x + 3y + 4x + 5y = 6x + 8y
2x + 3y + 4x - 5y = 6x - 2y

11a + 8x - a - 7x = 10a + x

3x - 4y - 5x + 7y = -2x + 3y

9a + 5 - 3a = 6a + 5

8x + 14y - x - 13y = 7x + y

5a + b + 7c + 5b - 9a - 5b = -4a + b + 7c