Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. oblicz długość odcinka x oraz objętość ostrosłupa . Proszę o pomoc!

Odpowiedź Guest

H= wysokosc bryły=15
a= dł. krawedzi podstawy=20
Pp=a²=20²=400
1/2  a=10
x= wysokosc ściany bocznej
H²+(1/2  a)²=x²
x²=15²+10²
x²=325
x=√325
x=5√13
....................
v= 1/3   Pp*H=1/3  *400*15=2 000 j.³