Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Błagam potrzebuje na już pomóżcie daje najj
W trójkącie ABC na boku AC obrano punkt P, taki że |AP|=2|PC|, zaś na boku BC obrano punkt R, taki że |BR|=2|RC|. Wyznacz stosunek pole trójkąta PRC do pola czworokąta ABRP.