Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

1. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego:
a) trójkątnego
b) czworokątnego
c) sześciokątnego
którego krawędź podstawy ma długość 20cm, a krawędź boczna 5√3cm.


2. Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, wiedząc, że jego wysokość jest równa 20cm, a promień okręgu opisanego na podstawie ma długość 12cm.

Odpowiedź Guest

Nwm cheeeeeeeeeecheeeee