Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

PROSZE O POMOC TE ZADANIA OSTATNI RATUNEK NA ZDANIE Z MATMY Z GORY DZIEKUJE ZA POMOC

1 zad dany jest trójkąt prostokątny w ktorym jedna z przyprostokatnych ma długość 16cm natomiast długosc przeciwprostokątnej jest równa 20 oblicz obowod tego trójkąta


2zad oblicz pole trójkąta równobocznego o obwodzie równym 12pierwiastek z 3 cm

3 Oblicz obwód i pole trójkąta o kątach 30,60,90 którego dłuższa przyprostokatna ma 2pierwsiatek z 3 cm

Odpowiedź Guest

Zadanie 1.
a = 16 cm
c = 20 cm
L = ?

z twierdzenia Pitagorasa:
a
² + b² = c²

16
² + b² = 20²
b² = 400 - 256
b² = 144
b = √144
b = 12 [cm]

L = a + b + c
L = 16 cm + 12 cm + 20 cm
L = 48 cm

Zadanie 2.
L = 12
√3 cm
P = ?

L = 3a
3a = 12
√3
a = 4√3 [cm]

P = a
²√3/4
P = (4√3)²√3/4
P = 16 · 3√3/4
P = 4 · 3√3
P = 12√3 [cm²]

Zadanie 3.
b = 2
√3 cm
L = ?
P = ?

sin60
° = √3/2
sin60° = 2√3/c

√3/2 = 2√3/c
√3c = 2 · 2√3
c = 4 [cm]

sin30
° = 1/2
sin30° = a/c

a/4 = 1/2
2a = 4
a = 2 [cm]

L = a + b + c
L = 2 + 2
√3 + 4
L = 6 + 2√3 [cm]

P = ah/2
P = ab/2
P = 2 
· 2√3 / 2
P = 2√3 [cm²]