Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Proszę o pomoc!!! zadanie 7 i 8
proszę daje 10 punktów

Odpowiedź Guest

Zad 7

jez. Bajkał -  -1165 - 455 = -1620m n.p.m.
1620 m głębokości

jez. Tanganika -  -662 - 773 = -1435m 
1435 m głębokości

Morze Kaspijskie -  -1053 - (-28) = -1025m .
1025 m głębokości

Morze Martwe -  -799  - (-422) = -377m 
377 m głębokości

zad 8

-212 - 44 = -256m n. p. m.

-256m n. p. m.