Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Oblicz pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ktorego krawędzi podstawy wynosi 12 cm a krawędź boczna ma 10 cm PROSZĘ O POMÓC.

Odpowiedź Guest

Pc=Pp+Pb
Pp=12²
Pp=144[cm
²]

h
²+6²=10²
h²+36=100
h²=64\√
h=8

Pb=4·((12·8):2)
Pb=4·(96:2)
Pb=192[cm²]

Pc=144+192
Pc=336[cm²]