Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Potrzebuje pomocy z zadaniami:
Zad.1. Narysuj wykres funkcji:
a). y=x2+1
b). y=(x-2)2

Zad.2. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci ogólnej:
y=-2(x-3)2+8

Zad.3. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej:
y=x2-4x-2

Zad.4. Rozwiąż równania:
a) x2-16=0
b) 2x2-8x=0
c) x2-5x+6=0
d) x2-4x+4=0

Zad.5. Przedstaw funkcję kwadratową w postaci iloczynowej (jeśli to możliwe):
y=2x2-3x+4

Z góry dziękuję za pomoc...