Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Matematyka from Guest

Pole powierzchni całkowitej walca wynosi 80pi cm2, a pole powierzchni bocznej 44pi cm 2
A) oblicz promień podstawy walca
B) Oblicz wysokość tego walca
Bardzo was proszę o pomoc

Odpowiedź Guest

Pc= 2pi r2 + 2pi rH
80 pi= 2pi r2 + 2 pi rH/÷2pi
40= r2 + rH

Pb= 2pi rH
44 pi= 2pi rH/÷2pi
22=rH

40= r2 + 22/-22
18=r2
r=3pierwiastek z 2

22= 3pierwiastek z 2 × H
H= 22/3pierwiastek z 2
H= 66pierwiastek z 2 /18
H= 11pierwiastek z 2/ 3