Opublikowano 14.05.2018 na ten temat Język angielski from Guest

Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".
1. I / from New York
I'm not from New York
2. My mum and dad / pop stars
3. I / in an Internet cafe
4. My grandad / twenty
5. My friends and I / in town
6. My cat's name / Fred

Odpowiedź Guest

My mam and dad isn't pop star
I'm not in an internet cafe
My grandad isn't twenty
My friends and I is in town
My cat's name is Fred

Odpowiedź Marcin

2. My mum and dad aren’t pop stars.
3. I am in an Internet cafe.
4. My grandad isn’t twenty.
5. My friends and I aren’t in town.
6. My cat's name is Fred.

Pozdrawiam
Marcin

Odpowiedź Arek

1. I'm not from New York.
2. My mum and dad aren't pop stars.
3. I am in an Internet café.
4. My grandad isn't twenty.
5. My friends and I are in town.
6. My cat's name is Fred.