Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Język angielski from Guest

1.Zakreśł poprawny wyraz
1 I can swim / swimming
2 Harry can ' t to go / go out tonight
3 we can ' t sing and / or dance
4 Can you to help / help me ?
2. Ułóż pytania o pozwolenie za pomocą can
1 to have a sandwich ? ...........................................
2 to go the cinema ? ............................................
3 to go to the park with a friend ? .......................................
4 a friend to tell you the answer ? ...............................
Oba zadania na poniedziałek .
Czasownik CAN
Prosze o pomoc !

Odpowiedź Guest

1 swim2 go out tonight3 and 4 help me

1 Can I have a sandwich?2 Can I go to the cinema?3 Can I go to the park with a friend?4 Can you tell me the answer?