Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Informatyka from Guest

1. Przekonwertuj podane liczby całkowite z systemu dziesiętnego na system o podstawach 2 i 8. a) 1234^10 b) 55^10 2. Wykonaj konwersję z systemu binarnego na decymalny liczby 1011011^2 3. Wykorzystując metodę zachłanną wyznacz minimalny koszt wszystkich połączeń dla ciągu liczbowego 2, 4, 6 ,7, 9. 4. Wartość wielomianu dla zadanej wartości zmiennej można obliczyć za pomocą schematu. Dany jest wielomian f(x)=4x^3 +3x^2 -2x+6 Zapisz ten wielomian z zastosowaniem schematu Hornera i korzystając z tej postaci tego wielomianu oblicz jego wartość dla x = 2. 5. Napisz algorytm za pomocą schematu blokowego. Algorytm ma wczytywać z klawiatury dowolne dwie liczby. Zakładamy, że będą to liczby całkowite. Napisz algorytm który ma wyświetlić na ekranie monitora te liczby w kolejności rosnącej.