Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wymień 5 skutków wojen prowadzących przez Polskę w 17 wieku

Odpowiedź Guest


Skutki wojen w XVII wieku:

- utrata znaczenia Rzeczypospolitej w Europie
-zmniejszenie liczby ludności 
 -zniszczenie miast i wsi
-wzrost nietolerancji religijnej
-osłabienie władzy królewskiej
-duże straty terytorialne
- zmniejszenie dochodów państwa