Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wybierz z pośród podanych nazw oznaczonych literami A - H cztery partie polityczne które reprezentowały ruch robotniczy . Następnie wpisz na osi czasu w porządku chronologiczny kolejność ich powstania
A. Socjaldemokracja Kólestwa Polskiego
B. Stronnictwo Ludowe
C. Polska Partia Socjalistyczna
D. Stronnictwo Narodowo-demokratyczne
E. Liga Narodowa
F. Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska
G. Polskie stronnictwo Ludowe
H. Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat

Odpowiedź Guest

cztery partie polityczne które reprezentowały ruch robotniczy to:

A. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (3)


C. Polska Partia Socjalistyczna (2)

F. Polska Partia Socjaldemokratyczna Galicji i Śląska (4)


H. Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat
(1)

OŚ: H⇒C⇒A⇒F