Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Zdecyduj które z wymienionych poniżej reform w Kościele katolickim w okresie kontrreformacji zostały przeprowadzone przez sobór trydencki, a które po jego zakończeniu. Wpisz litere

Reformy soboru trydenckiego:
Reformy posoborowe :A. wprowadzenie urzędu nuncjuszy apostlskich
B. uporządkowanie zasad wiary katolickiej
C. zakazanie nepotyzmu
D. zakładanie seminariów duchownych
E. zobowiązanie biskupów do przebywania w diecezjach
F. ustanowienie jednolitej liturgii
G. wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego
H. nakazanie proboszczom przebywania w parafiach
I. zakładanie kolegiów dla osób świeckich
J. powstanie kongregacji papieskich
K. początki badań nad historią chrześcijaństwa

Odpowiedź Guest

A wiec sa to odpowiedzi : B C D F G H