Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wymień dwa przykłady wykorzystywania mass mediów w państwach demokratycznych

Odpowiedź Guest

1)Gazety, prasa kształtują opinię publiczną. W razie łamania prawa przez np.władzę, informują o tym społeczeństwo. 
2)Telewizja kształtuje opinię społeczeństwa. Np. spoty wyborcze, reklamowe. Aktywizują społeczeństwo np. do wypoczynku w promowanym przez spot rejonie. Oprócz tego telewizja, szczególnie niektóre pogramy kształtują  pewne typy zachowań u ludzi.