Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

1.scharakteryzuj metody jakimi władze komunistyczne eliminowały opozycje
2 .omów główne zasady ustroju prl na bazie konstytucji z roku 1952

Odpowiedź Guest

1) Procesy sądowe. - np. Proces szesnastu. Przed wyborami w 1947 roku można było wyrok wykonywać bez wyroku a wiec każdego opozycjoniste można było umieścić w więzieniu lub po prostu wykonać wyrok śmierci. Represje były stosowane poprzez różne twory- policja NKWD KBW a także Armii Czerwonej.
2)Jednolitosc władzy
Likwidacja urzędu prezydenta
Utworzono Radę Państwa- jako władzę naczelna. Mogła wydawać w w okresie między posiedzeniami dekrety z mocą ustaw. Ratyfikowała umowy międzynarodowe zwoływała sesje sejmu.
Jednoizbowy parlament- likwidacja senatu. Sejm uchwalal budżet plany gospodarcze powoływał Rade Ministrów oraz Radę Państwa
Nadzór nad wszystkimi sądami posiadał Sąd Najwyższy
Oficjalnie zmieniono nazwę na Polska Rzeczpospolita Ludowa
W administracji lokalnej burmistrzow prezydentow miast i wojewodów zmieniono na przewodniczacych rad narodowych