Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wymień wydarzenia, które zadecydowały o ukształtowaniu się granic || Rzeczypospolitej na podanych obszarach:
• wielkopolska
• górny śląsk
• galicja
• warmia, mazury, powiśle
• polesie i wołyń

Odpowiedź Guest

1)Powstanie Wielkopolskie w 1918 roku 
2)Trzy powstania śląskie (1919,1920,1921) oraz plebiscyt w 1921 roku 
3)W wyniku umowy przywódcy ukraińskiego - Symona Petlury i Józefa Piłsudskiego Ukraińcy przekazali nam Wschodnią GALICJĘ. Trwało to w czasie wojny polsko-bolszewickiej. 
4)lipiec 1920 - plebiscyty na tych obszarach 
5)Wojna polsko-bolszewicka.