Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Opisz przebieg potopu szwedzkiego

Odpowiedź Guest

1)1655- Szwedzi atakują Polskę z 3 stron 
            Pospolite ruszenie pod Ujściem kapituluje 
            układ w Kiejdanach - Radziwiłł oddaje Litwę pod opiekę Szwecji
            Szwedzi zajmują cały kraj 
            Jan Kazimierz (król RP) ucieka 
            obrona klasztoru paulinów na Jasnej Górze
            Konfederacja w Tyszowcach - szlachta zamierza walczyć ze Szwedami 
            Na czele wojsk staje Stefan Czarniecki 
2)1656 - śluby lwowskie (Jan Kazimierz wrócił do kraju i oddał kraj w opiekę Matki Bożej) 
              -do końca 1656 udaje się wyzwolić większość kraju 
             -Szwecja i Brandenburgia zawiązuje przeciw RP sojusz, który zakładał rozbiór RP(układ w Radnot) 
3)1657 - traktaty welawsko-bydgoskie - w zamian za zerwanie zależności lennej Prus Książęcych po stronie Polski opowiada się elektor Fryderyk Wilhelm
4)1660 - pokój w Oliwie 
Jan Kazimierz mógł używać tytułu króla Szwecji, ale potem polscy Wazowie nie mogli sobie rościć prawa do korony szwedzkiej. Polska ostatecznie traci Inflanty. Szwedzi mieli nam oddać zagrabione w czasie potopu dobra kultury i zapewnić wolność handlu na Morzu Bałtyckim.