Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wymień trzy skutki zawarcia unii polsko-litwickiej w 1385 roku

Odpowiedź Guest

Skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w 1385 roku:

-wspólna obrona przed Krzyżakami
-chrzest Jagiełły i chrystianizacja Litwy
-małżeństwo Jagiełły z Jadwigą i koronacja Jagiełły na króla Polski
-dynastia Jagiellonów na tronie polskim
-uwolnienie jeńców polskich z litewskiej niewoli