Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Wymień przyczyny wybuchu rewolucji francuskiej w 1789 r.

• Przyczyna społeczna -

• Przyczyna gospodarcza -

• Przyczyna polityczna -

• Przyczyna ideologiczna -

Odpowiedź Guest

1)Ciężka sytuacja stanu 3, do którego oprócz chłopów, wchodzili mieszanie i inteligencja. Tylko oni musieli w kraju płacić podatek , a ponadto nie mogli sprawować urzędów. 
2)Kryzys gospodarczy spowodowany zarazą i długami kraju. Długów narobił król Ludwik XIV poprzez swoją agresywną politykę zagraniczną i liczne wojny. 
3)Konflikt króla z poddanymi, prowadził wystawne życie gdy ludzie przymierali z głodu. Chęć zdobycia władzy przez stan 3. 
4)W tym czasie rozwijało się oświecenie, a rewolucjoniści kierowali się zasadami oświecenia - np. hasło - ,,wolność, równość, braterstwo"