Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Prawdaa czy fałsz: 1) Porozumienie w Radnot zostało podpisane przez króla Szwecji, elektora Brandenburgii, księcia Siedmiogrodu oraz hetmana zaporskiego. 2) Skutkiem podpisania porozumienia w Radnot był atak na Polskę wojsk brandenburskich oraz Kozaków. 3) Elektor zerwał przymierze z władcą Szwecji w zamian za rezygnację Jana Kazimierza ze zwierzchności lennej nad Prusami Książęcymi. 4) Podpisane w 1657r. traktaty welawsko-bydgoskie były niezwykle korzystne dla Rzeczypospolitej i umożliwiły odbudowę jej potęgi

Odpowiedź Guest

1. Fałsz
2. Fałsz
3. Prawda
4. Fałsz