Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Historia from Guest

Uporządkuj władców w kolejności chronologicznej Stefan Batory Henryk Walezy Jan 3 Sobieski Zygmunt August Jan Kaźimierz Zygmunt stary

Odpowiedź Guest

Zygmunt Stary
Zygmunt August
Henryk Walezy
Stefan Batory
Jan Kazimierz
Jan III Sobieski