Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Geografia from Guest

Jednym ze skutków transformacji gospodarczej w Polsce był gwałtowny wzrost bezrobocia Podaj nazwę rodzaju bezrobocia które związane jest ze zmianami strukturalnymi w gospodarce a następnie wymień cztery społeczne skutki bezrobocia