Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Geografia from Guest

1. W roku 1970 roku na Wiśle utworzono sztuczny zbiornik - Jezioro Włocławskie.
Na podstawie informacji z atlasu geograficznego i podręcznika opisz krótko dwa negatywne skutki budowy sztucznych zbiorników na rzekach.
2. a) Wyjaśnij, na czym polega zjawisko cofki. Napisz, w jakich warunkach pogodowych ono występuje.
b) Podaj nazwy trzech regionów szczególnie naraonych na występowanie cofki.

jestem w klasie 7

Odpowiedź Guest

1. Narażenie życia roślin i zwierząt oraz duże koszty budowy
2. Polega na podsieniu poziomu wody w ujściu rzeki. Cofka występuje wówczas gdy jest silny wiatr.
3. Żuławy Wiślane , Mazury , Zachodniopomorskie