Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Geografia from Guest

Podaj nazwę najwyższego wzniesienia w Zgierzu oraz określ jego wysokość bezwzględną. Podaj nazwę najniższej położonego punktu Zgierza oraz zapisz jego wysokość bezwzględną.