Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Fizyka from Guest

Oblicz energię kinetyczna samochodu o masie 1 t.
Jadącego z prędkością 60km/h i 50km/h. Proszę o szybko odp

Odpowiedź Guest

E=mv²/2

m=1t=1000kg

v₁=60km/h=60000m/3600s=16,67m/s

E₁=1000kg*(16,67m/s)²/2=138889J=138,9kJ

v₂=50km/h=50000m/3600s=13,89m/s

E₂=1000kg*(13,89m/s)²/2=96466J=96,47kJ