Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Fizyka from Guest

5. Na pewnej głębokości w oceanie płynie płaszczka. Naukowcy badający płaszczki zmierzyli głębokość, na której ona przebywa. Wysłali w tym celu w głąb oceanu falę dźwiękową, która po odbiciu od płaszczki powrócił do ich detektorów po upływie 1,2 s. Oblicz:
a. na jakiej głębokości znajdowała się płaszczka
b. całkowite ciśnienie wywierane na jej ciało

Przyjmij stałą (wraz ze wzrostem głębokości) gęstość wody , ciśnienie atmosferyczne .
Przyspieszenie grawitacyjne „g” przyjmij
. Szybkość dźwięku w wodzie wynosi

Błagam pomocy, potrzebne na jak najszybciej